.

Epokhi Aleksandrinskoi stseny : 1832-1932 / Konstantin Derzhavin ; predislovie A.V. Lunacharskogo. - [Leningrad] : Lengikhl, 1932.

XC2006.01.14.1