.

Svehla ve fotografi/Sloven uvádi Rudolf Halík- V. Praze: Orbis, 1938

XC2007.03.4.38