.

Mao zhu xi yu lu. - [Beijing : Dong fang hong chu ban she], 1964.

XC2005.07.12